تازه های حقوقی


تازه های حقوقی » برگزارى آزمون متقاضيان پروانه کارآموزى وکالت سال ١٣٩٥ كانون مركز

Entesharتاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۹/۶

برگزارى آزمون متقاضيان پروانه کارآموزى وکالت سال ١٣٩٥ كانون مركز


آزمون متقاضيان پروانه کارآموزى وکالت سال ١٣٩٥ کانون مرکز در روز پنجم آذرماه در ١٢ حوزه امتحانى در شهر تهران برگزارگرديد.

به نقل از پايگاه اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري مركز ، دراين آزمون تعداد ١٧٠٨٨ نفر ثبت نام نموده اند که تعداد ٨٦٨٤ نفر زن و ٨٤٠٤ نفر مرد مى باشند.

تعداد پذيرفته شدگان در کانون مرکز ( شامل استان هاى تهران، سمنان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان) مجموعاً ٦٠٠ نفر خواهد بود.

فرآيند برگزارى آزمون با عنايت به شرايط خاص جوى ناشى از بارش سنگين برف در روزهاى اخير، از نظم و انضباط قابل قبولى برخوردار بوده است.

جزئيات اعلام پاسخنامه و نيز نتايج آزمون از طريق اتحاديه سراسرى کانون هاى وکلاى دادگسترى ايران ( اسکودا) اطلاع رسانى خواهد شد.