تازه های حقوقی


تازه های حقوقی » كارت شرکت در آزمون مشاوران حقوقی ۹۶ منتشر شد

Entesharتاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۹/۷

كارت شرکت در آزمون مشاوران حقوقی ۹۶ منتشر شد


کارت شرکت درآزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه در سامانه اين  آزمون قرار گرفت. آزمون روز جمعه ۱۰ آذر برگزار می‌شود ،داوطلبان محترم مي توانند براي دریافت کارت از طریق وارد کردن کد ملی و شماره شناسنامه و یا وارد کردن کد ملی و کد رهگیری، اقدام كنند. آزمون مشاوران حقوقی سال ۹۶ در روز جمعه ۱۰ آذر به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.